МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВЕДЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

четвъртък, 26 ноември 2020

Със Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. министърът на здравеопазването въведе в страната допълнителни противоепидемични мерки, считано от 23:30 ч. на 27 ноември (петък) до 21 декември 2020 г.

Преустановяват се присъствените учебни занятия във всички образователни институции на територията на Република България. В това число влизат всички ученици от 1-ви до 12-ти клас, всички извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи, всички висши училища, всички присъствени и групови занимания в езикови, образователни и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.

Преустановяват се посещенията в детски градини и ясли, както и в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца. Също така се преустановява провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тиймбилдинги, изложения и други обществени събития в присъствена форма. Преустановява се провеждането на всички групови културни и развлекателни мероприятия (кина, музеи, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Не се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер с присъствието на повече от 15 човека. С новите мерки се преустановяват всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица до 18-годишна възраст, с изключение на международните спортни състезания, които са започнали към датата на влизане в сила на новите мерки. Всички спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер за лица над 18-годишна възраст и международните спортни състезания за лица до 18-годишна възраст се провеждат без публика. Преустановяват се посещенията във фитнес центровете. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казината. Преустановяват се посещенията в търговските центрове (представляващи една или повече сгради, в които са разположени магазини, заведения и други търговски обекти) и търговските центрове тип МОЛ, с изключение на магазините за хранителни стоки, лечебните заведения, аптеките, дрогериите, оптиките, зоомагазините, банките, застрахователите, доставчиците на платежни услуги, офисите на телекомуникационните оператори и други доставчици на съобщителни услуги в тях.

Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания, екскурзии с организиран транспорт в страната и чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.

От 23:30 ч. на 27 ноември (петък) магазините за хранителни стоки организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 08:30 ч. и 10:30 ч. За аптеките т. нар. „зелени коридори“ отпадат.

С пълния текст на заповедта на министър Ангелов може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов