МИНИСТЪРЪТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ИЗДАДЕ НОВА ЗАПОВЕД ЗА ВЛИЗАНЕТО В БЪЛГАРИЯ И ПОСТАВЯНЕТО ПОД КАРАНТИНА

вторник, 07 април 2020

Със своя Заповед № РД-01-183/06.04.2020 г. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев въведе временна забрана за влизане на територията на Република България през граничните пунктове с въздушен, морски, железопътен и автомобилен транспорт. Забраната се отнася за всички граждани на трети страни и за лицата, независимо от тяхното гражданство, които пристигат от следните държави членки на ЕС и страни по Шенгенското споразумение с висок риск на разпространение на COVID-19: Италия, Испания, Франция, Великобритания и Северна Ирландия, Германия, Нидерландия, Швейцария, Австрия, Белгия, Исландия, Лихтенщайн и Люксембург.

Забраната не се отнася за: българските граждани и техните семейства; чужденците със статут на постоянно, временно или дългосрочно пребиваване в България и техните семейства; медицински специалисти, медицински научни работници и социални работници, когато целта на пътуването е свързана с упражняваната от тях професия; транспортен персонал, ангажиран с превоз на товари, екипажи на въздухоплавателни средства, извършващи търговски въздушен превоз и друг транспортен персонал при необходимост; чуждестранни официални длъжности лица и членовете на техните делегации, дипломати, служители на международни организации, военнослужещи и хуманитарни работници при изпълнение на техните задължения; лица, пътуващи по хуманитарни причини; лица, имащи пряко отношение към изграждане, поддържане, експлоатация и осигуряване на безопасността на стратегическата и критичната инфраструктура на страната; погранични работници и сезонни земеделски работници.

В заповедта се определят и правилата за транзитно преминаване през територията на Република България, новият ред за поставяне под карантина, както и специалните правила по отношение на лицата, осъществяващи предоставянето на стоки и услуги.

Пълният текст на заповедта е публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, като може да се види и в прикачения файл към настоящата публикация.

Заповед №РД-01-183/06.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев

https://www.livechatalternative.com/