МИНИСТЪР КАЦАРОВ ИЗДАДЕ ТРИ НОВИ ЗАПОВЕДИ

понеделник, 29 ноември 2021

Министърът на здравеопазването издаде три заповеди във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната по отношение разпространението на Covid-19.

Удължава се срокът на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 01 декември 2021 г. до 31 март 2022 г.

С пълния текст на заповедите на министър Кацаров може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

 

Заповед № РД-01-968/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров

Заповед № РД-01-977/26.11.2021 г. на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров