КМЕТЪТ РАЗПОРЕДИ ДА СЕ МАРКИРАТ ТРОТОАРНИТЕ ПЛОЩИ ПРЕД КЛЮЧОВИ ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

понеделник, 06 април 2020

Кметът г-н Иван Грънчаров разпореди в рамките на днешния ден да се маркират със знак „Х“ тротоарните площи пред банковите клонове и офиси, банкоматите, разплащателните пунктове и магазини в Луковит.

Маркировката е съобразена с въведената мярка за спазване на дистанция между гражданите на разстояние 1,5 – 2 метра. Своевременното й поставяне е продиктувано от факта, че от утре – 7 април, започват дните за получаване на пенсии.

Община Луковит призовава гражданите да спазват изискванията с оглед опазване здравето и живота на всички. Физическата дистанция е най-надеждното предпазно средство в създалата се кризисна ситуация в страната, свързана с разпространението на COVID-19.

https://www.livechatalternative.com/