Кметът на Община Луковит разпореди превантивни мерки срещу разпространението на COVID-19 (КОРОНАВИРУС)

вторник, 10 март 2020

Кметът на Община Луковит г-н Иван Грънчаров свика на спешно съвещание вчера кметовете и кметските наместници на населените места в общината, директорите на образователните институции, Комплекса за социални услуги, МБАЛ, РУ на МВР, РСПБЗН и ВиК. Обсъдени бяха мерките срещу разпространението на новия коронавирус в страната.

Във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 на територията на България и Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, г-н Грънчаров със своя заповед №150/09.03.2020 г. разпореди следните превантивни мерки на територията на община Луковит:

1. Да се преустанови провеждането и посещенията на културни мероприятия.

2. Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца и ученици.

3. Провеждането на спортни мероприятия да се извършва без публика.

4. Детските градини и училища да работят със засилен филтър на входа за проверка на здравословното състояние на децата и персонала.

5. Ръководителите на детски градини и училища да издадат заповед във връзка със спазване на карантинния период от 14 дни за лица /учащи и персонал/, завръщащи се от чужбина или били в контакт с хора, пристигащи от чужбина.

6. Препоръчва се временно да бъде преустановена дейността на школи, художествени клубове и състави към читалища и други НПО.

7. Препоръчва се временно преустановяване на дейността на пенсионерските клубове.

8. Всички помещения на институции, които работят с граждани, да бъдат дезинфекцирани по 3-4 пъти на ден. Препоръчва се във всички обществени сгради, в това число търговски обекти, банки, центрове за обслужване на клиенти и др., също да се предприемат мерки за почистване и дезинфекциране.

9. Във всички детски градини и училища да се извършва дезинфекциране по 3-4 пъти със специални за целта дезинфектанти.

10. Всички отдели в Общинска администрация Луковит и съответните служители в кметствата да обслужват граждани при повишени мерки за биологична сигурност.

Предстои да бъдат закупени специални системи за дезинфекция и дезинсекция, които ще се ползват в детската ясла и детските градини.

Заповед №150 от 09.03.2020 г. на Кмета на Община Луковит
Информация относно мерки за намаляване на риска от заразяване с коронавирус

 

https://www.livechatalternative.com/