ДО 30 АПРИЛ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ВЪВЕДЕНИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ. МИНИСТЪР АНГЕЛОВ ИЗДАДЕ ТРИ НОВИ ЗАПОВЕДИ

четвъртък, 28 януари 2021

Министърът на здравеопазването издаде три заповеди във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната по отношение разпространението на Covid-19.

Удължава се срокът на въведените временни противоепидемични мерки, считано от 01 февруари до 30 април.

Допускат се присъствените учебни занятия и за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:

- от 04.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;

- от 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;

- от 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г.  – присъствено се обучават учениците в 6, 9 и 12 клас.

От 01 февруари се разрешават посещенията в кината, както и участието в занятия на творческото, танцовото и музикалното изкуство, при използване на 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция.

От началото на следващия месец фитнесите могат да възобновят работата си при използване на до 50% от капацитета на помещенията.

До 28 февруари са преустановени посещенията в заведенията за хранене и развлечение, като се допускат доставки или вземане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска за ресторантите в местата за настаняване при досегашните изисквания.

От 01 март се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на до 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 метра между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.

От началото на следващия месец работата си възобновяват и търговските центрове и тип МОЛ, като малолетните и непълнолетни лица имат право да ги посещават, ако са придружени от родител, настойник/попечител или от друго пълнолетно лице.

Считано от 29 януари (петък) до 30 април се въвежда изискването пристигащите у нас да предоставят документ за отрицателен резултат от проведен до 72 часа преди влизането в страната PCR тест.

Българските граждани и лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в страната и членовете на техните семейства, които не представят документа, се поставят под 10-дневна карантина.

Изключение от изискването за отрицателен резултат от PCR тест се допуска за водачите на автобуси, извършващи международен превоз, водачите на товарни автомобили, извършващи или приключващи международен превоз, екипажите на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, пограничните работници и транзитно преминаващите през страната.

От 01 февруари до 30 април всички граждани, които се намират в закрити обществени места, в т.ч. и в обществения транспорт, трябва да носят защитна маска за лице. Същото изискване важи и за откритите обществени пространства, когато струпването на хора не може да бъде избегнато. Това означава, че отпада възможността вместо маска да се използват шлемове или други средства, покриващи носа и устата.

Изключение се допуска за клиентите на местата за хранене и питейните заведения, когатo посещенията в последните са разрешени, за спортуващите, за децата до 6-годишна възраст, както и за изказващите се по време на семинари, пресконференции и т.н.

С пълния текст на заповедите на министър Ангелов може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачените файлове в настоящата публикация.

 

Заповед № РД-01-50/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов

Заповед № РД-01-51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов

Заповед № РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов