ДО 25 АВГУСТ СЕ УДЪЛЖАВА СЕ СРОКЪТ НА ДЕЙСТВИЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ

четвъртък, 18 август 2022

До 25 август 2022 г. се удължава срокът на временните противоепидемични мерки в страната. Това стана със заповед на министъра на здравеопазването.

С пълния текст на заповедта на министър Меджидиев може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачения файл в настоящата публикация.

 

Заповед № РД-01-398/17.08.2022 г. на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев

https://www.livechatalternative.com/