ДО 19 ОКТОМВРИ СЕ УДЪЛЖАВА СРОКЪТ НА ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ В СТРАНАТА

четвъртък, 13 октомври 2022

Министърът на здравеопазването д-р Асен Меджидиев издаде Заповед № РД-01-512/12.10.2022 г., с която удължи срокът на временните противоепидемични мерки на територията на Република България до 19 октомври 2022 г.

С пълния текст на заповедта на министър Меджидиев може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачения файл в настоящата публикация.

 

Заповед № РД-01-512/12.10.2022 г. на министъра на здравеопазването д-р Асен Меджидиев

https://www.livechatalternative.com/