ДНЕС СЕ ВЪВЕЖДА ВТОРАТА СТЪПКА ОТ ПЛАНА ЗА ОБЛЕКЧАВАНЕ НА ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИТЕ МЕРКИ В СТРАНАТА

четвъртък, 10 март 2022

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова издаде Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г., с която от 10 март се въвежда втората стъпка от плана за облекчаване на противоепидемичните мерки, с оглед положителната тенденция за намаляване заболяемостта от COVID-19 в страната.

Посетителите на обекти с обществено предназначение вече не трябва да представят „зелен сертификат“. Изискването остава задължително само за персонала на обектите.

Отпада и ограничението за брой деца в група при провеждане на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове, центрове за подкрепа на личностно развитие и други обучителни центрове и школи.

С пълния текст на заповедта на министър Сербезова може да се запознаете на интернет страницата на Министерството на здравеопазването – https://www.mh.government.bg/, както и в прикачения файл в настоящата публикация.

Заповед № РД-01-125/09.03.2022 г. на министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова