БЕЗ ТРАДИЦИОННИ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ДО 07 НОЕМВРИ

петък, 22 октомври 2021

Със Заповед № 565/22.10.2021 г. се въвеждат следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на община Луковит за периода от 22 октомври до 07 ноември 2021 г. включително:

  • Преустановява се провеждането на традиционните пазари и тържища на промишлени стоки, земеделска продукция и животни на територията на община Луковит – за гр. Луковит в събота, за с. Дерманци в четвъртък и за с. Торос в понеделник;
  • Кооперативният пазар в гр. Луковит през делничните дни (от понеделник до петък) да продължи своята дейност, като всички физически и юридически лица - собственици или управляващи обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, да организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко 1,5 метра между търговските щандове и 1,5 метра между лицата/клиентите, които обслужват;   
  • Търговци, упражняващи търговия тип „бързо хранене“ и непопадащи в нарежданията по гореспоменатите точки, да спазват разпоредбите в Заповед РД-01-856/19.10.2021 г. ( т. I, 21) на министъра на здравеопазването;
  • На всеки щанд да има дезинфектант за ръце. На видно място да се поставят информационни табели, указващи задължителната физическа дистанция от 1,5 метра между посетителите и носенето на маски за лице. Търговците следва да осъществяват контрол относно задължителната дистанция пред щандовете и носенето на маски за лице от продавачите и клиентите;
  • Всички контролни органи (звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметовете и кметски наместници, служители на РУ на МВР – Луковит) в рамките на своята компетентност да осъществят засилен контрол в контролираните от тях обекти и дейности и да създадат организация за изпълнение на противоепидемичните мерки.

 

Заповед № 565 от 22.10.2021 г. на кмета на Община Луковит