БЕЗ ТРАДИЦИОННИ ПАЗАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛУКОВИТ ДО 04 АПРИЛ

четвъртък, 18 март 2021

Със своя Заповед № 127/17.03.2021 г. кметът на община Луковит въведе следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на общината за периода от 18 март до 04 април 2021 г. включително:

  • Преустановява се провеждането на традиционните пазари и тържища на промишлени стоки, земеделска продукция и животни на територията на община Луковит – за гр. Луковит в събота, за с. Дерманци в четвъртък и за с. Торос в понеделник;
  • Кооперативният пазар в гр. Луковит да продължи своята седмична дейност, функционирайки само като фермерски пазар на открито при спазване на дистанция през маса и/или минимум 1,5 метра между щандовете. Търговците следва да осъществят контрол относно задължително носене на маски за лице от продавачите и клиентите;
  • На всеки щанд на кооперативния пазар да има дезинфектант за ръце. На видно място да се поставят информационни табели, указващи задължителната физическа дистанция от 1,5 метра между клиентите и носенето на маски за лице;
  • Да се изготви седмичен график от председателя на Временния оперативен щаб относно дейността на звено „Инспекторат“ за осъществяване на проверки с по-чест интензитет на търговски обекти по населени места за времето на действие на заповедта и до намаляване броя на заразените с COVID-19;
  • Да се въведе контрол за задължително носене на маски за лице пред входовете на административни сгради, банкови клонове, социални служби и търговски обекти в случаите на струпване на лица, като под струпване да се счита повече от 3 /три/ чакащи лица. Контрол да се осъществява от управителите на посочените обекти;
  • Да се изготвят постери по образец, утвърден и приет от Временния оперативен щаб, със задължителните основни противоепидемични мерки и да бъдат поставени на видно място на входовете на обектите;
  • Всички контролни органи (звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, кметовете и кметски наместници, служители на РУ на МВР – Луковит) в рамките на своята компетентност да осъществят засилен контрол в обектите и да създадат стриктна организация за изпълнение на противоепидемичните мерки;
  • При провеждането на спортни мероприятия на открито организаторите да уведомят председателя на Временния оперативен щаб и да създадат условия за спазване на противоепидемичните мерки, действащи към датата на провеждане. Да се осъществи контрол от звено „Инспекторат“ и представители на РУ на МВР – Луковит.

 

Заповед № 127 от 17.03.2021 г. на кмета на Община Луковит