Концесии


Обект на концесия

Срок на концесия

O - 001004

общинска концесия за услуга за язовир в м. Букоров дол, област Ловеч, община Луковит, населено място Бежаново с орган, представляващ концедента - кмета на община Луковит, предоставена на "Конов Агро Инвест" ЕООД с БУЛСТАТ 202677825

срок от 25 години от 24.11.2014 г.

 

O - 001000

общинска концесия за услуга за язовир "Тополовец 1" и "Тополовец 2", област Ловеч, община Луковит, населено място Луковит с орган, представляващ концедента - кмета на община Луковит, предоставена на "Вандов - Г" ЕООД с БУЛСТАТ 820192249

срок от 25 години от 06.11.2014 г.

O - 000731

общинска концесия за услуга за язовир с.Тодоричене, област Ловеч, община Луковит, населено място Тодоричене с орган, представляващ концедента - кмета на община Луковит, предоставена на „ГМ ФИШИНГ“ ЕООД с БУЛСТАТ 175107540

за срок от 15 години от 30.04.2008 г.
прекратена на 05.10.2017 г.

 

O - 000480

общинска концесия за строителство за сгради - публична общинска собственост, които ще бъдат изградени от концесионера
, област Ловеч, община Луковит, населено място Луковит с орган, представляващ концедента - кмета на община Луковит, предоставена на "Пазар Марком-Луковит" ООД с БУЛСТАТ 110536944

за срок от 15 години от 05.01.2004 г.
прекратена на 01.11.2008 г.

 

https://www.livechatalternative.com/