Заповед на Областен управител, с която се връща за ново обсъждане Решение №312 на Общински съвет Луковит / Протокол 29 от 11.11.2013 г. /


Заповед на Областен управител, с която се връща за ново обсъждане Решение №312 на Общински съвет Луковит / Протокол 29 от 11.11.2013 г. /

https://www.livechatalternative.com/