Контакти


Може да се свържете с нас по всяко времеСвържете се с нас


За кореспонденция
5770 Луковит ,
ул. "Възраждане" № 73,
Централа - 0697 52464
Факс: 0697 52014
e-mail: [email protected]

Работно време:
от Понеделник до Петък
от 8:00 до 17:00 часа

Приемно време на кмета:
четвъртък: 15:00 – 17:00 часа

Приемно време на главния архитект:
всяка сряда

Приемно време на зам.-кметовете:
всеки ден:

08:00 – 12:00 часа
13:00 – 17:00 часа

Приемно време на секретаря на Общината:
всеки ден:

08:00 – 12:00 часа
13:00 – 17:00 часа

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ"
Тел. 0697 52542

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Тел. 0895 577847
e-mail: [email protected]

ДИРЕКЦИЯ „ПРУТ"-ПРОЕКТИ РАЗВИТИЕ И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
Тел: 0697 54034
e-mail: [email protected]

ДИРЕКЦИЯ „МДТБ"- МЕСТНИ ДАНЪЦИ ТАКСИ И БЮДЖЕТ
Тел: 0697 52464 / вътр.135
e-mail: [email protected]

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Тел: 0697 52466
e-mail: [email protected]

https://www.livechatalternative.com/