Кмет - ИВАН ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ


Свържете се с мен

ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
Луковит 5770, п.к. 29,
ул. "Възраждане" № 73,
тел.: 0697 524 64
email: [email protected]

Приемно време:
четвъртък: 15:00 – 17:00 часа

Лични данни:

Роден на 3 август 1972 г. в гр. Луковит

Образование:

През 1990 г. завършва средно образование в ЕСПУ „Веска Михайлова” гр. Луковит. През 2002 г. завършва висше образование със специалност „Мениджмънт на търговската дейност” във СА „Д. А Ценов” гр. Свищов, като през 2004 г. получава магистърска степен по „Икономика на търговията”.

Професионален опит:

От 1994 г. до 2011 г. е собственик на „Абламилк” ЕООД и съдружник в „Милкком” ООД. Дружествата са с предмет на дейност: производство и търговия на млечни продукти. Член е на Управителния съвет на Асоциацията на млекопреработвателите в България.


От 1998 г. до 2011 г. е Председател на Управителния съвет на ЛАК „Атлетик-90” гр. Луковит. От 2000 г. до 2011 г. е Председател на Управителния съвет на ФK „Ботев” гр. Луковит.

Опит в местното самоуправление:

Три последователни мандата (1999 – 2003 г., 2003 – 2007 г. и 2007 – 2011 г.) е общински съветник в Общински съвет Луковит, като в последните два мандата е Председател на постоянната комисия „Бюджет, икономика и евроинтеграция” към Общински съвет Луковит.


Три пъти на първи тур печели изборите за Кмет на Община Луковит от ПП ГЕРБ – мандат 2011-2015 г., мандат 2015-2019 г. и мандат 2019-2023 г.


Семеен е, с две деца – момиче и момче.