Клубове на пенсионера и инвалида


От 1989 г. в община Луковит функционира Основна общинска организация на Съюза на инвалидите в България (СИБ). Председател на Управителния съвет на организацията е Невена Георгиева Антонова.

Основната общинска организация подпомага и подкрепя деца и хора с увреждания от цялата община, осъществява социална интеграция, правна защита и превенция на социалната изолация.

Седалище:
 

5770 Луковит
ул. „Момчилец” 5
тел.: 0697 53418

 

На територията на Община Луковит функционират 14 пенсионерски дружества, които съдействат за поддържане на социалните контакти и активното дълголетие на пенсионерите в общината. 2 от тях са регистрирани като самостоятелни сдружения:

СДРУЖЕНИЕ НА УЧИТЕЛИТЕ ПЕНСИОНЕРИ „ИНТЕЛЕКТ” ГР. ЛУКОВИТ

Председател: Иванка Виткова
5770 Луковит
ул. „Сан Стефано” 1

 

СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА-МЪЖЕ ГР. ЛУКОВИТ”

Председател: Георги Динков
Лице за контакти: Веселин Кръстев
5770 Луковит
ул. „Момчилец”

 

Останалите 12 дружества са структури на Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004” гр. София:

Почетен председател на Общинския съвет на „Съюз на пенсионерите-2004” в община Луковит:

Цоло Сираков (с. Дерманци), тел. 06983 2040.

 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ „ЕДЕЛВАЙС” ГР. ЛУКОВИТ
Председател: Петруша Петкова
5770 Луковит
ул. „Златна Панега” 20

 

ДРУЖЕСТВО „ЕЛЕШНИК” ГР. ЛУКОВИТ
Председател: Ивайло Мандов
5770 Луковит
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 31

 

ПЕНСИОНЕРСКИ КЛУБ „БУДИТЕЛ” ГР. ЛУКОВИТ
Председател: Йонка Йотова
5770 Луковит
ул. „Сан Стефано” 1

 

ДРУЖЕСТВО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ „ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ“ С. ДЕРМАНЦИ
Председател: Недялка Хаджийска
с. Дерманци
ул. „Гурко” 5

 

ДРУЖЕСТВО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ С. ТОРОС
Председател: Петко Цацов
с. Торос
ул. „Лозарска” 2

 

ДРУЖЕСТВО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ „КОЛЬО КОЛЕВ“ С. БЕЖАНОВО
Председател: Николина Петрова
с. Бежаново
ул. „Плевен” 57


ДРУЖЕСТВО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ С. РУМЯНЦЕВО
Председател: Борис Григоров
с. Румянцево
ул. „Централна” 10

 

ДРУЖЕСТВО НА ПЕНСИОНЕРИТЕ „ДЪЛГОЛЕТИЕ“ С. ПЕТРЕВЕНЕ
Председател: Виолета Александрова
с. Петревене
ул. „Хаджи Димитър” 69

 

КЛУБ „ДИКО ИЛИЕВ” С. КАРЛУКОВО
Председател: Илиана Тодорова
с. Карлуково
ул. „Стара планина” 3, ет. 1

 

ДРУЖЕСТВО „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” С. ТОДОРИЧЕНЕ
Председател: Иванка Кръстева
с. Тодоричене
ул. „П. Р. Славейков” 15

 

ДРУЖЕСТВО „КОЛЬО БЕЛОВ” С. ДЪБЕН
Председател: Иванка Грозданова
с. Дъбен
ул. „Поповска” 7

 

СДРУЖЕНИЕ „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА „ЗДРАВЕЦ“ С. ЪГЛЕН”
Със самостоятелна регистрация и член на „Съюз на пенсионерите-2004”
Председател: Виден Илиев
с. Ъглен
ул. „Илия Волен” 3


https://www.livechatalternative.com/