Клубове на пенсионера и инвалида


От 1989 г. в община Луковит функционира Основна общинска организация на Съюза на инвалидите в България (СИБ). Председател на Управителния съвет на организацията е Невена Георгиева Антонова.

Основната общинска организация подпомага и подкрепя деца и хора с увреждания от цялата община, осъществява социална интеграция, правна защита и превенция на социалната изолация.

 

Седалище:

5770 Луковит
ул. „Момчилец” 5
тел.: 0697 53418

На територията на Община Луковит функционират 13 пенсионерски дружества, които съдействат за поддържане на социалните контакти и активното дълголетие на пенсионерите в общината. 2 от тях са регистрирани като самостоятелни сдружения:

Сдружение на учителите пенсионери „Интелект” гр. Луковит

Председател: Иванка Цолачева
5770 Луковит
ул. „Сан Стефано” 1

Сдружение „Клуб на пенсионера-мъже гр. Луковит”

Председател: Георги Димитров
5770 Луковит
ул. „Момчилец”


 

Останалите 11 дружества са структури на Сдружение „Съюз на пенсионерите-2004” гр. София:

Председател на Общинския съвет на „Съюз на пенсионерите-2004” в община Луковит: Захарин Захариев (с. Бежаново), тел.: 0884 054247.

Почетен председател: Цоло Сираков (с. Дерманци), тел.: 06983 2040.

 

Клуб на пенсионерите „Еделвайс” гр. Луковит

Председател: Симеонка Йотова
5770 Луковит
ул. „Милин камък” 2, ет. 2

 

Дружество „Елешник” гр. Луковит

Председател: Ивайло Мандов
5770 Луковит
ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 31

 

Дружество на пенсионерите „Христо Чернопеев“ с. Дерманци

Председател: Недялка Хаджийска
с. Дерманци

ул. „Гурко” 5

 

Дружество на пенсионерите с. Торос

Председател: Петко Павлов
с. Торос
ул. „Лозарска” 2

 

Дружество на пенсионерите „Кольо Колев“ с. Бежаново

Председател: Захарин Захариев
с. Бежаново
ул. „Плевен” 57

 

Дружество на пенсионерите „Сергей Румянцев“ с. Румянцево

Председател: Николинка Николова
с. Румянцево

ул. „Централна” 10

 

Дружество на пенсионерите „Дълголетие“ с. Петревене

Председател: Виолета Александроваbr> с. Петревене
ул. „Хаджи Димитър” 69

 

Клуб „Дико Илиев” с. Карлуково

Председател: Илиана Тодорова
с. Карлуково
ул. „Стара планина” 3, ет. 1

 

Дружество „Васил Левски” с. Тодоричене

Председател: Христина Иванова
с. Тодоричене
ул. „П. Р. Славейков” 15

 

Дружество „Кольо Белов” с. Дъбен

Председател: Виолета Златева
с. Дъбен
ул. „Поповска” 7

 

Сдружение „Клуб на пенсионера с. Ъглен”

Със самостоятелна регистрация и член на „Съюз на пенсионерите-2004”
Председател: Янка Георгиева
с. Ъглен
ул. „Илия Волен” 3

 

 

 


https://www.livechatalternative.com/