Карлуковски манастир


Разположен е до с. Карлуково, на 8 км югозападно от гр. Луковит, сред дефилето на р. Искър. Не е известна годината на основаването му. През ХV в. е разграбен и разрушен. Възстановен е в края на XVI - началото на XVII век, после отново е разрушен и запустява. През 1834 г. е възстановен със средства на Ст. Чалъков от Пловдив. Днес е запазена само старата черква "Успение Богородично”. Тя е построена през втората половина на XVI век като част от големия манастирски комплекс. В района е имало тракийски и римски светилища. Според преданието мястото е целебно. Тук са идвали да се лекуват монаси от цялата страна. В преддверието на източната църковна стена (от двете страни на централния отвор) са изографисани братята светци Дамян и Козма - покровители на всички лечители.

Полувкопана в земята, църквата е изградена изцяло от камък, като вътрешното пространство е с полуцилиндрично засводяване. По своята планова схема тя е еднокорабна, едноапсидна, с притвор. Много по-късно е пристроено преддверието с аркадите. Колоните, базите и капителите са от грубо обработени камъни. Сградата е покрита с едноулучни керемиди, покривът е двускатен. Подът е настлан с каменни плочи, стените и сводът са изписани.

Конструктивното състояние на сградата е сравнително добро, но откакто в нея са престанали да се изпълняват редовни богослужения, са прекратени всякакви грижи по поддръжката й. Проникващата по капилярен път влага от основите на сградата е унищожила фреските на височина 1.50 м от пода. Каменната настилка е в добро състояние, но на места е разрушена от иманяри. От иконостаса са запазени само дървената конструкция и част от дъсчената обшивка по цокъла. Дверите, иконите и резбите са ограбени, а в олтара е останал само каменният престол.

Община Луковит разполага с проект за аварийни ремонтни работи на църквата и реставрация на стенописите, обявени за национален паметник на културата.

До църквата има свободен транспортен достъп и възможности за посещение от български и чужди туристи. Единствените ограничения, които се налагат, са свързани с обстоятелството, че тя се намира в района на психиатричната болница в с. Карлуково. При наличие на финансов ресурс за осъществяване на проектите за реставрация биха могли да се разработят варианти от отдел "Архитектура, строителство и благоустройство" към общината за достъп до църквата без всякакви ограничения и да се осигурят възможности за настаняване на туристите в близост до този интересен културно-исторически обект.

Близо до пещерата Проходна се намира Националната пещерна база - в момента необитаема, която е с уникално строителство.

СКАЛНИ ЦЪРКВИ "СВ. ГРИГОРИЙ" И "СВ. МАРИНА"

Срещу Карлуковския манастир са запазени две скални църкви. Стенописите на църквата "Св. Марина", изпълнени от първокласен майстор, са фрагментарно запазени. Според стиловите и иконографските особености те са от ХIV в. На около 5-6 км северозападно от жп гара Карлуково е скалната църква "Св. Григорий", в която фрагментарно са запазени два слоя стенописи - от XIV и XVII в.

До църквите няма транспортен достъп, въпреки че те са изключително атрактивни за любителите на пещерното дело. В близост до тях се намира Националният пещерен дом, което е добра възможност за настаняване на туристи.


https://www.livechatalternative.com/