Изследване ролята на РС


Представяме Ви изследването на социолога Живко Георгиев на тема „Ролята на районните съдилища в живота на местните общности“.

Изследването бе проведено в районните съдилища в Дулово, Царево, Девин, Берковица, Пирдоп, Брезник и Луковит в периода септември-октомври 2016 г. по поръчка на ССБ.

Ето и самото изследване – Bulgarian Judges Association_The Role of District Courts_Sep-Oct 2016_Portrait

Изследването е предоставено от Районен съд Луковит и е публикувано на интернет страницата на РС-Луковит.

https://www.livechatalternative.com/