Избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.


РЕШЕНИЕ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА

 

ЗАПОВЕДИ

Заповед № 488/20.09.2021 г. с Приложение №1 относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит

Заповед № 489/20.09.2021 г. относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Луковит

Заповед № 534/29.09.2021 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед № 553/12.10.2021 г. относно провеждането на предизборната кампания

Заповед № 554/12.10.2021 г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви

Заповед №557/14.10.2021 г. относно предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден

Заповед №588/01.11.2021 г. относно обявяване на списъците на заличените лица от избирателните списъци в изборите на 14 ноември 2021 г.

Заповед №594/04.11.2021 г. относно опазване на обществения ред и продажбата на алкохолни напитки

Заповед №606/11.11.2021 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900029

Заповед №613/17.11.2021 г. относно образуване на подвижна избирателна секция № 111900029


 

СПИСЪЦИ

Избирателен списък - за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. (по чл. 42, ал.1 от Изборния кодекс)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21.11.2021 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)


 

ПОКАНИ

Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит /публикувано на 30.09.2021 г./


 

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за справки и корекции по избирателните списъци в община Луковит в съответствие с изискванията на Изборния кодекс /публикувано на 30.09.2021 г./

Съобщение относно демонстрационно пробно гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване /публикувано на 28.10.2021 г./

Съобщение относно заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването /публикувано на 03.11.2021 г./

Съобщение относно дистанционни обучения на членовете на СИК /публикувано на 05.11.2021 г./

Съобщение относно предаване на специализираните устройства за машинно гласуване на СИК /публикувано на 11.11.2021 г./

Съобщение относно гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация /публикувано на 17.11.2021 г./

Съобщение относно заявки за помощ в изборния ден - 21 ноември 2021 г. /публикувано на 18.11.2021 г./

График за транспортиране до СИК на изборните книжа и материали на 20 ноември 2021 г. /публикувано на 18.11.2021 г./


 

 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

С цел разясняване правата и задълженията на гражданите и разясняване начина на гласуване с устройство за машинно гласуване, ЦИК изработи:

ВИДЕОКЛИПОВЕ

СИМУЛАТОР НА МАШИННО ГЛАСУВАНЕ

ПЛАКАТ


 

https://www.livechatalternative.com/