Заповед №557/14.10.2021 г. относно предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден


ЗАПОВЕД

№ 557/14.10.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 и чл. 215 от Изборния кодекс и Методически указания на ЦИК, във връзка с произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден на 13.11.2021 г. /събота/ да се извърши по следния график:

I-ви ЛЪЧ – села
12:30 ч. – с. Карлуково – с-я 027 /ДПБ/ и с-я 011
13:30 ч. – с. Беленци
14:00 ч. – с. Румянцево
14:30 ч. – с. Петревене
15:00 ч. – с. Тодоричене
15:30 ч. – с. Дъбен

 

II-ри ЛЪЧ – села
12:30 ч. – с. Дерманци
13:40 ч. – с. Торос
14:20 ч. – с. Пещерна
15:00 ч. – с. Ъглен
15:30 ч. – с. Бежаново

I-ви ЛЪЧ – гр. Луковит
17:00 ч. – СИК 001,
17:20 ч. – СИК 002, 003, 004 и 009
18:20 ч. – СИК /МБАЛ/026 и 030

II-ри ЛЪЧ – гр. Луковит
17:00 ч. – СИК 005
17:20 ч. – СИК 006 и 007
18:00 ч. – СИК 008 и 010
18:30 ч. – СИК 028, 029

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация Луковит, а копия от нея да се предоставят на кметовете на кметства, кметски наместници, началник РУ на МВР-Луковит и РИК Ловеч.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на секретаря на Общината.

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /П/
Зам.-кмет, действащ по заместване
на кмета на Община Луковит
съгл. Заповед №3/03.01.2020 г.

Файлове:

Заповед № 557 - Заповед № 557

https://www.livechatalternative.com/