Заповед № 534/29.09.2021 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци


ЗАПОВЕД

№ 534/29.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, Решение на НС от 02.09.2021 г. (обн. ДВ, бр. 73 от 03.09.2021 г.) за насрочване на избори за президент и вицепрезидент на Републиката на 14 ноември 2021 г., Указ №245 от 14.09.2021 г. (обн. ДВ, бр. 77 от 16.09.2021 г.) на Президента на Република България за насрочване на избори за Народно събрание на 14 ноември 2021 г., чл. 41, ал. 1 и чл. 42 от Изборния кодекс

ОБЯВЯВАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в община Луковит на местата, определени със Заповед № 489/20.09.2021 г.

 

НАРЕЖДАМ:

Предварителните избирателни списъци за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. в община Луковит да се публикуват на интернет страницата www.lukovit.bg, секция „Избори за президент и вицепрезидент и за Народно събрание на 14 ноември 2021 г.“, не по-късно от 04.10.2021 г. включително.

Копие от настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината, да се изпрати на РИК - Ловеч и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №534 - Заповед №534

https://www.livechatalternative.com/