Съобщение относно заявки за помощ в изборния ден - 21 ноември 2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НОВ ИЗБОР ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 21 НОЕМВРИ 2021 Г.

 

Заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването от всички населени места на територията на общината ще се приемат в информационен център при Община Луковит, ул. „Възраждане” №73, на тел. 0697 52542, GSM: 0896663203 и 0895577847, до 20 ноември 2021 г. от 08:00 до 17:00 часа и на 21 ноември 2021 г. /изборния ден/ от 07:00 до 11:00 часа.

Подалите заявка избиратели ще бъдат информирани за транспортирането им до съответната избирателна секция по предварително изготвен график.

https://www.livechatalternative.com/