Съобщение относно гласуване на лица, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ НА ЛИЦА, ПОСТАВЕНИ ПОД ЗАДЪЛЖИТЕЛНА КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ, В ИЗБОРНИЯ ДЕН – 21 НОЕМВРИ 2021 Г.

Със Заповед №613 от 17.11.2021 г. на кмета на Община Луковит е образувана Подвижна избирателна секция №111900029 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация на територията на община Луковит.

Лицата, поставени под карантина или задължителна изолация, които към изборния ден 21.11.2021 г. включително са под задължителна карантина или задължителна изолация, могат да подават заявление за гласуване с ПСИК и ще бъдат включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия се подава до кмета на общината / кметството / кметския наместник – орган по чл. 23, ал. 1 ИК, до изборния ден включително. Заявлението (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС от 01.11.2021 г.) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община, без да се изисква квалифициран електронен подпис, или на безплатен телефонен номер.

Заявителят се уведомява за включването му в избирателния списък по телефон или чрез електронната поща, посочени в заявлението.

 

https://www.livechatalternative.com/