Съобщение относно обучение за членовете на секционните избирателни комисии


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

 

Общинска избирателна комисия Луковит ще проведе обучение на всички членове на Секционни избирателни комисии на територията на община Луковит в салона на Народно читалище „Съзнание 1895“ гр. Луковит, на 23 октомври 2023 г. (понеделник), от 10:00 часа.

https://www.livechatalternative.com/