Съобщение относно избори за кметове на кметства


СЪОБЩЕНИЕ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.

На основание Указ №146 от 31.07.2023 г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., по силата на § 153 от ПЗР на Изборния кодекс - избори за кметове на кметства се провеждат само в тези кметства, които към датата на обнародване на указа на президента за насрочване на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл.14 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, а именно: с. Беленци; с. Бежаново; с. Дерманци; с. Карлуково; с. Петревене; с. Румянцево; с. Тодоричене; с. Торос; с. Ъглен.

https://www.livechatalternative.com/