Избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.


УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА

 

ЗАПОВЕДИ

Заповед № 348/08.08.2022 г. с Приложение №1 относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит

Заповед № 349/08.08.2022 г. относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Луковит

Заповед № 361/17.08.2022 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед № 399/31.08.2022 г. относно провеждането на предизборната кампания

Заповед № 400/31.08.2022 г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви

Заповед №415/19.09.2022 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900028

Заповед №407/08.09.2022 г. относно обявяване на списъците на заличените лица от избирателните списъци

Заповед №417/23.09.2022 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900029

Заповед №418/23.09.2022 г. относно предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден

Заповед №444/29.09.2022 г. за изменение на Заповед № 399/31.08.2022 г. относно провеждането на предизборната кампания

Заповед №445/28.09.2022 г. относно опазване на обществения ред и продажбата на алкохолни напитки


 

СПИСЪЦИ

Избирателен списък - за гласуване в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал.1 от Изборния кодекс)

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 02.10.2022 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)


 

ПОКАНИ

Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии на територията на община Луковит /публикувано на 19.08.2022 г./


 

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение относно промяна в местонахождението на избирателна секция №111900005 в гр. Луковит /публикувано на 18.08.2022 г./

Заявления за гласуване в изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г. /публикувано на 18.08.2022 г./

График за провеждане на разяснителна кампания за гласуване с машина /публикувано на 07.09.2022 г./

Съобщение относно заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването /публикувано на 08.09.2022 г./

Съобщение относно обучение за членовете на секционните избирателни комисии /публикувано на 21.09.2022 г./

Съобщение относно дистанционно обучение със специализирани устройства за машинното гласуване /публикувано на 21.09.2022 г./

График на Община Луковит за транспортиране до СИК на изборните книжа и материали /публикувано на 28.09.2022 г./

График на "Сиела Норма" АД за предаване на машините за гласуване /публикувано на 28.09.2022 г./


 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

Симулатор за машинно гласуване

С цел разясняване правата и задълженията на гражданите и разясняване начина на гласуване с машина, ЦИК изработи:

АНИМИРАНИ И РАДИОКЛИПОВЕ


https://www.livechatalternative.com/