Заповед №376/05.07.2021 г. относно предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден


ЗАПОВЕД

№ 376/05.07.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 18 и чл. 215 от Изборния кодекс и Методически указания на ЦИК, във връзка с произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 

Н А Р Е Ж Д А М:

Предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден на 10.07.2021 г. /събота/ да се извърши по следния график:

I-ви  ЛЪЧ – села
13.30 ч. – с. Карлуково – с-я 027 /ДПБ/ и с-я 011
14.30 ч. – с. Беленци    
15.15 ч. – с. Румянцево
15.40 ч. – с. Петревене
16.00 ч. – с. Тодоричене
16.30 ч. – с. Дъбен        

II-ри ЛЪЧ – села
13.30 ч. – с. Дерманци
14.45 ч. – с. Торос
15.20 ч. – с. Пещерна   
16.00 ч. – с. Ъглен     
16.40 ч. – с. Бежаново
 
I-ви  ЛЪЧ – гр. Луковит
17.30 ч. – СИК 001,
17.50 ч. – СИК 002, 003, 004 и 009
18.45 ч. – СИК /МБАЛ/026
 
II-ри ЛЪЧ – гр. Луковит
17.30 ч. – СИК 005
17.50 ч. – СИК 006 и  007
18.20 ч. – СИК 008 и 010
18.50 ч. – СИК 028, 029

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Луковит и да се постави на информационното табло в сградата на Общинска администрация Луковит, а копия от нея да се предоставят на кметовете на кметства, кметски наместници, началник РУ на МВР-Луковит и РИК Ловеч.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на секретаря на Общината.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/
Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед № 376 - Заповед № 376

https://www.livechatalternative.com/