Съобщение относно обучение за членовете на секционните избирателни комисии


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

Районна избирателна комисия Ловеч ще проведе обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Луковит в салона на Народно читалище „Съзнание 1895“ гр. Луковит, на 06 юли 2021 г. (вторник), от 13:30 часа.

https://www.livechatalternative.com/