Съобщение относно дистанционно обучение със специализирани устройства за машинното гласуване


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 11 ЮЛИ 2021 Г.

 

Районна избирателна комисия Ловеч уведомява членовете на секционните избирателни комисии на територията на община Луковит, че представители на „Сиела Норма“ АД ще проведат дистанционно обучение за гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

Желаещите могат да се включат в някое от посочените обучения както следва:

  • 03.07.2021 г. (събота) – 10:30 часа;
  • 06.07.2021 г. (вторник) – 18:30 часа.

Линкове за всяко от обученията ще бъдат публикувани чрез съобщение на интернет страницата на РИК Ловеч преди началния час за започването им, на адрес: https://rik11.cik.bg/ns2021.  

https://www.livechatalternative.com/