Съобщение относно демонстрационно пробно гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На 06 юли 2021 г. /вторник/ в Община Луковит и в населените места на територията на общината, в които ще има гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване, ще се проведе демонстрационно пробно гласуване с инсталирана демо версия за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Всеки желаещ гражданин ще може да гласува пробно и да получи съдействие от представител на РИК-Ловеч, както следва:

-    за гр. Луковит от 12:00 часа – Ритуална зала в сградата на Общината, етаж 1
и бивш магазин на РПК в квартал „Изток“;
-    за с. Карлуково от 09:00 ч. до 10:00 ч. – Пенсионерски клуб;
-    за с. Румянцево от 10:00 ч. до 11:00 ч. – Кметството, партерен етаж;
-    за с. Петревене от 11:00 ч. до 12:00 ч. – Кметството - библиотека;
-    за с. Тодоричене от 09:00 ч. до 10:00 ч. – Кметството, партерен етаж;
-    за с. Дерманци от 10:00 ч. до 11:30 ч. – Кметството;
-    за с. Торос от 11:30 ч. до 13:00 ч. – Кметството;
-    за с. Ъглен от 13:00 ч. до 14:00 ч. – Пенсионерски клуб;
-    за с. Бежаново от 14:00 ч. до 15:30 ч. – Пенсионерски клуб.

 

https://www.livechatalternative.com/