Заповед №163/01.04.2021 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900030 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация


ЗАПОВЕД

№ 163/01.04.2021 г.

 

На  основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37 от Изборния кодекс, Решение № 2274-НС/20.03.2021 г. на ЦИК и Заповед №117/12.03.2021 г. на кмета на Община Луковит, във връзка с произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.          

 

З А К Р И В А М:

 

Подвижна избирателна секция № 111900030 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия на територията на населените места на община Луковит, с адрес в гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73, поради наличие на по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, подадени от избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.

Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Общината и да се обяви на информационното табло на входа на общинската администрация.

Копие от заповедта да се изпрати на Областен управител, Районна избирателна комисия Ловеч, Началник на РУ на МВР-Луковит, кметове на кметства и кметски наместници.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Камелия Василева – секретар на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ /П/

Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №163 - Заповед №163

https://www.livechatalternative.com/