СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО РЕДА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ, ПОСТАВЕНИ ПОД КАРАНТИНА ИЛИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ИЗОЛАЦИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ В ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 04.04.2021 Г.


Във връзка с Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в избори за Народно събрание, насрочени на 04.04.2021 г., Община Луковит информира:

В срок от 24.03.2021 г. до 17:00 ч. на 31.03.2021 г. избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс 069752014;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс 069752014;

- заявление, подадено на електронната поща [email protected] на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

За справки и подаване на заявление:

  • за град Луковит – в сградата на Общинска администрация, етаж 1, стая 5 и стая 6 и справки на телефони: 0697 52542; 0697 52464.
  • за населените места в община Луковит – при кметовете на кметства и кметските наместници.
https://www.livechatalternative.com/