Съобщение относно преместена избирателна секция


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

Община Луковит уведомява избирателите, че избирателна секция № 111900002 е преместена в СУ „Алеко Константинов“ – гр. Луковит, ул. „Възраждане“ № 104.

https://www.livechatalternative.com/