Съобщение относно онлайн обучение за членовете на секционните избирателни комисии


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

НА 4 АПРИЛ 2021 Г.

 

Районна избирателна комисия Ловеч ще проведе онлайн обучение на всички членове на секционни избирателни комисии на територията на община Луковит на 28 март 2021 г. (неделя) от 15:00 часа.

Линкът ще бъде публикуван на интернет страницата на РИК Ловеч на адрес: https://rik11.cik.bg/ns2021