СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ОТНОСНО ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

Във връзка с проведените на 4 април 2021 г. избори за Народно събрание, Община Луковит уведомява членовете на секционните избирателни комисии, че изплащането на възнагражденията им ще започне от 09:00 часа на 15 април 2021 г. (четвъртък), в сградата на Общината – етаж 4, стая № 45.

Членовете на СИК/ПСИК е необходимо да представят документ за самоличност (лична карта).

С цел спазване на противоепидемичните мерки, изплащането на възнагражденията ще се извърши при спазване на следния график:

 

ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК/ПСИК

СИК/ПСИК № от … до…

Дата

Час

 

 

СИК от №001 до №005

 

15.04.2021 г. (четвъртък)

от 9:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

 

СИК от №006 до №010

 

16.04.2021 г. (петък)

от 9:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

 

СИК от №011 до №017

 

19.04.2021 г. (понеделник)

от 9:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

 

СИК от №018 до №022

 

20.04.2021 г. (вторник)

от 9:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

 

СИК от №023 до №029 и №031

 

21.04.2021 г. (сряда)

от 9:00 до 12:00

от 13:00 до 17:00

https://www.livechatalternative.com/