Избори за Народно събрание на 4 април 2021 г.


УКАЗ НА ПРЕЗИДЕНТА

УКАЗАНИЯ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

ЗАПОВЕДИ

Заповед №164/01.04.2021 г. относно определяне на помещения за членовете на подвижните секционни избирателни комисии

Заповед №163/01.04.2021 г. относно закриване на подвижна избирателна секция № 111900030 за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация

Заповед №161/31.03.2021 г. относно опазване на обществения ред и продажбата на спиртни напитки

Заповед №143/29.03.2021 г. относно предаването на изборните книжа и материали на секционните избирателни комисии в предизборния ден

Заповед №133/23.03.2021 г. относно обявяване на списъците на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Заповед № 117/12.03.2021 г. относно образуване на избирателна секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация и на самостоятелна избирателна секция в COVID отделението на МБАЛ-Луковит

Заповед № 112/10.03.2021 г. относно образуване на избирателна секция за гласуване на избиратели с подвижна избирателна кутия

Заповед № 106/09.03.2021 г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви

Заповед № 93/01.03.2021 г. относно провеждането на предизборната кампания

Заповед № 69/18.02.2021 г. относно обявяване на предварителните избирателни списъци

Заповед № 56/09.02.2021 г. с Приложение №1 относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит

Заповед № 55/09.02.2021 г. относно определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за произвеждането на изборите за народни представители на 4 април 2021 г.


СПИСЪЦИ

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)

Избирателен списък - за гласуване в изборите за народни представители на 04.04.2021 г. (по чл. 42, ал.1 от Изборния кодекс)


ПОКАНИ

Покана относно провеждане на консултации за сформиране на състави на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Луковит /публикувано на 11.03.2021 г./

Покана относно провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит /публикувано на 18.02.2021 г./


СЪОБЩЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК ОТНОСНО ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА ИМ

Съобщение относно преместена избирателна секция /публикувано на 30.03.2021 г./

Съобщение относно онлайн обучение за машинното гласуване /публикувано на 29.03.2021 г./

Съобщение относно онлайн обучение за членовете на секционните избирателни комисии /публикувано на 26.03.2021 г./

Съобщение относно заявки за помощ в изборния ден от избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването /публикувано на 23.03.2021 г./

Съобщение относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация /публикувано на 12.03.2021 г./

Съобщение относно подаване на заявления за гласуване в изборите за Народно събрание /публикувано на 19.02.2021 г./


РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ

С цел разясняване правата и задълженията на гражданите, ЦИК изработи:

ВИДЕОКЛИПОВЕ


https://www.livechatalternative.com/