Избори за Европейски парламент 2019 г.


Заповеди

Заповед №131/03.04.2019 г. относно образуване на избирателни секции на територията на община Луковит
Заповед №135/08.04.2019 г. относно местата за обявяване на предварителните избирателни списъци
Заповед №146/15.04.2019 Г. относно провеждане на предизборна агитация
Заповед №150/16.04.2019 Г. относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка в изборния ден
Заповед №151/16.04.2019 Г. относно определяне на помещения и места на открито за провеждане на предизборни прояви
Заповед №180/02.05.2019 г. относно образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
Заповед №190/13.05.2019 г. относно закриване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия
Заповед №203/22.05.2019 г. относно закриване на избирателна секция в МБАЛ Луковит


Списъци

Избирателен списък - част I, по чл. 42, ал.1 от Изборния кодекс
Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК)


Покани

Покана относно провеждане на консултации за определяне състава на Секционните избирателни комисии /СИК/ на територията на община Луковит /публикувано на 12.04.2019 г./
Покана относно провеждане на консултации за определяне състава на Подвижна секционна избирателна комисия /ПСИК/ на територията на община Луковит /публикувано на 03.05.2019 г./


Съобщения

Съобщение за подаване на заявления за гласуване в избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
Съобщение относно обучение на Секционните избирателни комисии /публикувано на 14.05.2019 г./
Съобщение относно гласуване в изборния ден на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването /публикувано на 23.05.2019 г./


Разяснителна кампания

Видеоклипове на ЦИК с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

 

https://www.livechatalternative.com/