График на "Сиела Норма" АД за предаване на машините за гласуване


Избирателна секция №

Населено място

Час на предаване от „СИЕЛА НОРМА“ АД на СИК на 01.04.2023 г.

Час на предаване от СИК на „СИЕЛА НОРМА“ АД

на 02.04.2023 г.

1

2

3

4

111900001

Луковит

17:30

20:00

111900002

Луковит

17:20

20:10

111900003

Луковит

17:20

20:10

111900004

Луковит

17:20

20:10

111900005

Луковит

17:10

20:20

111900006

Луковит

17:10

20:20

111900007

Луковит

17:10

20:20

111900008

Луковит

17:00

20:30

111900009

Луковит

17:20

20:10

111900010

Луковит

17:00

20:30

111900011

Карлуково

11:20

23:10

111900013

Румянцево

10:30

00:00

111900014

Петревене

10:50

23:40

111900015

Тодоричене

11:00

23:30

111900018

Торос

14:40

22:50

111900019

Торос

14:40

22:50

111900020

Дерманци

10:40

23:50

111900021

Дерманци

10:40

23:50

111900022

Дерманци

10:40

23:50

111900023

Ъглен

14:20

23:10

111900024

Бежаново

14:00

23:30

111900025

Бежаново

14:00

23:30

https://www.livechatalternative.com/