МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ОРГАНИЗИРА ЛЕКЦИИ ЗА ВРЕДАТА ОТ НАРКОТИЦИТЕ

вторник, 28 юни 2022 841

По повод 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества, в Луковит и Дерманци се проведоха лекции на тема „Видовете наркотици и вредата от тяхното използване“.

Гост-лектор беше полк. Пламен Петров от Националната служба за охрана (НСО), който е и дългогодишен служител на МВР – отдел „Наркотици“. Той проведе изключително интересни и полезни информационно-образователни беседи с ученици от 7 до 12 клас на ОбУ „Неофит Рилски“ с. Дерманци, СУ „Ал. Константинов“ гр. Луковит и ПГСС „С. Румянцев“ гр. Луковит.

Инициативата е на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) при Община Луковит. Тя има за цел да окаже възпитателно въздействие върху учениците, да предостави необходимите знания за превенция на злоупотреба с психоактивни вещества и да повиши компетентността по въпросите за вредата от употребата на наркотици.

https://www.livechatalternative.com/