Кампания за превенция употреба на наркотици 2017

понеделник, 26 юни 2017 945

Международният ден за борба с наркоманиите - 26 юни, бе отбелязан в Луковит със спортен празник „Живот без дрога“, организиран от Община Луковит, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ и РУ „Полиция“ - Луковит. Мероприятието се проведе в хотел „Дипломат Плаза“. В него участваха ученици от СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС „Сергей Румянцев“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Бежаново. Те премериха сили в приятелски срещи по стрелба с лък, тенис на маса и джаги. С точна стрелба се отличиха Изабелла Стоева от луковитското средно училище и Александър Стоянов от професионалната гимназия.

Информационната кампания сред подрастващите продължи с попълване на анонимна анкета, раздаване на тематични брошури и други печатни материали. Всички ученици взеха активно участие и в разговорите, посветени на темата за наркотиците, последствията от тях, превенцията и възможните алтернативи.