Ден на земята 2016 г.

петък, 22 април 2016 1203

През пролетната ваканция 30 доброволци – ученици от СОУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ПГСС “Сергей Румянцев“ гр. Луковит и ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево, се включиха в инициативата „Да бъдем отговорни към Земята. Бъдещето е в наши ръце.“

Акцията бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) при Община Луковит по повод Международния ден на Земята 22 април. Осем момичета и двадесет и две момчета, организирани от обществените възпитатели към Комисията, старателно варосаха стволовете на дърветата в Градската градина в Луковит и изявиха желание инициативата да стане ежегодна.

https://www.livechatalternative.com/