Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ в Община Луковит през 2019 г.


Годишен отчет за постъпилите и обработени заявления по ЗДОИ

в общинаЛуковит през 2019 г.

прегледай отчет 2019г.

прегледай отчет 2018г.

прегледай отчет 2017г.

прегледай отчет 2016г.

прегледай отчет 2015г.