Партньори

вторник, 08 август 2017 2090

www.oblastlovech.org

Областна администрация - Ловеч


 

www.baret.org

Българската асоциация за селски и екологичен туризъм (БАСЕТ) има за цел да развива селския и екологичния туризъм в неурбанизираните райони на България на основата на цялостното подобряване на състоянието им. В този смисъл асоциацията е организация за възраждане на българските села и селските район

БАСЕТ разработва програми за развитието на туризма на места, перспективни за селски и екологичен туризъм, насърчава еколого-съобразната стопанска и екологозащитната дейност и екологичното образование.

 


www.speleo-bg.com

Българската федерация по спелеология e юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза. Тя е приемник и продължител на дейността на Българското пещерното дружество основано през 1929 г.Българската федерация по спелеология е член основател на Международния Спелеоложки Съюз (U I S) към ЮНЕСКО.

Федерацията развива, насърчава и популяризира дейността по изучаване, картографиране, документиране, опазване и рационално използване на пещерите, пропастите и карстовите райони в страната и чужбина; подпомага и насърчава своите членове за извършване спортна и научно изследователска дейност в областта на спелеологията на любителска и професионална основа; изготвя и изпълнява дългосрочни програми за развитието на спелеологията и за проучването на пещери в страната и чужбина.; осъществява международен обмен и дейност за сътрудничество със сродни организации от странат и чужбина и членува в Международния спелеоложки съюз към Юнеско.


 

www.btsbg.org

Българският туристически съюз е основан на 27-28 август 1895 година на Витошкия първенец Черни връх по инициатива на писателя-демократ Алеко Константинов-Щастливеца, съхранява и развива дълголетните традиции на туристическото движение.БТС е доброволно, независимо, непартийно и неправителствено сдружение за социален отдих, за спортно-туристическа, културна, родолюбива, природолюбива и екологична дейност.Основната цел на БТС е да подпомага развитието на гражданското общество и демокрацията в Република България в областта на социалния туризъм, като създава условия, предлага възможности и услуги за:
  • Упражняване на туризъм насочен към активен отдих;
  • Развиване и насърчаване на различните видове и форми на туризъм, планинарство и други туристически дейности;
  • Стимулиране на ориентирането, алпинизма, спелеологията и новостите в спортно-туристическата област

 

 


 

www.clubadrenalin.com

Клуб "Адреналин" съществува от 1992г. и е основоположник на бънджи спорта в България, но дейността му изобщо не се простира само до там. Клуба предлага:

Бънджи скокове - осъществяват се освен от мостове, от балон, от кран, в пещера (пещера Проходна, района на село Карлуково).
Парашутни скокове - теоретичен курс и наземна подготовка, проведени от високо квалифицирани инструктори.
Тандемен парашутен скок – желаещия скача закачен за високо квалифициран инструктор, от 3000 – 3500 метра.
Полети с балон - пътешествие, придружено от неподозирани гледки и учудващо успокояваща тишина.
BASE jumping - вид парашутен скок, при който скока не се извършва от летателен апарат.
Въздушна реклама и снимки - с балон, мотоделта и мотопарапланер.

Клуб "Адреналин" съществува от 1992г. и е основоположник на бънджи спорта в България, но дейността му изобщо не се простира само до там.


НПО, подкрепящи идеята за екотуризъм
Фондация "Уникална природа"
гр. София, община Триадица,
ж.к. Стрелбище, ул. Добри Христов, бл.3, офис 1
Лице за контакти: Генчо Иванов Христов
02/9209805
ФОНДАЦИЯ ПЪТЕКИ НА ВРЕМЕТО
гр. Луковит
ул. "Оряховска" № 4
Лице за контакти: Владимир Веселинов Даскалов
0697/ 5515; 0697/ 3722

https://www.livechatalternative.com/