Какво представлява геопарк Искър-Панега

четвъртък, 10 август 2017 8759

"Природата е в нас и ние сме в нея" – тази сентенция е в основата на замисъла за създаването на първия в България ГЕОПАРК "ИСКЪР–ПАНЕГА" на територията на община Луковит. Той включва два микрорайона – Карлуковския карстов комплекс и Крайпътен ландшафтен парк "Панега".

Геопаркът е устойчив туристически продукт от геоложки, геоморфоложки или палеонтоложки обекти с естетическа или културно-историческа стойност.

Той обединява наличните природни и исторически дадености на териоторията на общината като повишава тяхната атрактивност както за местните жители, така и за туриста. Геопарка като цялостен продукт предлага образователни и информационни програми, които имат за цел да повишат заинтересоваността на местните жители и посетителите от запазването на обектите от неживата природа в региона и гарантират създаването на устойчиви работни места. Основна задача на геопарка е да стимулира развитието на геотуризма и да съхрани геоложкото и геоморфоложкото наследство за бъдещите поколония.

www.Geopark.Lukovit.bg

https://www.livechatalternative.com/