Генерален план за организация на движението (ГПОД)


ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ГЕНЕРАЛЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО (ГПОД) В ГРАД ЛУКОВИТ

В 30-дневен срок заинтересованите лица могат да представят становища и предложения по настоящия Предварителен проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД) за територията на град Луковит, като ги подадат в деловодството на Община Луковит (гр. Луковит, ул. „Възраждане“ №73) или по електронен път на e-mail: [email protected].

 

Файлове:

1 - Предварителен проект на ГПОД в град Луковит

1 - Схема 1 - Класификация на уличната мрежа, Чертеж №01

1 - Схема 1 - Транзитно движение, Чертеж №02

1 - Схема 3 - Режими/забрани за движение на определени видове ППС

1 - Схема 4 - ОТПП – спирки, велосипедно и пешеходно движение, ограничение на скоростта

1 - Схема 5 - Посочност и предимство на движение, Чертеж №05-01

1 - Схема 5 - Посочност и предимство на движение, Чертеж №05-02

1 - Схема 6 – Забрана за престой, паркиране и изпреварване

1 - Указателна сигнализация

https://www.livechatalternative.com/