Формуляри


ЗАЯВЛЕНИЕ за регистрация на сдружение на собствениците по чл. 29, ал. 1 ЗУЕС

Можете да изтеглите заявлението от тук

 

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл. 46б ЗУЕС

Можете да изтеглите заявлението от тук

 

УВЕДОМЛЕНИЕ - промяна в обстоятелствата

Можете да изтеглите уведомлението от тук

https://www.livechatalternative.com/