Решения на МОСВ


Файлове:

Съобщение за водовземане чрез изграждане на нови системи и съоръжения от повърхностен воден обект река Златна панега - Съобщение за водовземане чрез изграждане на нови системи и съоръжения от повърхностен воден обект река Златна панега

Решение №ПН ЕО 8/2015 г. за извършване на екологична оценка на - Решение №ПН ЕО 8/2015 г. за извършване на екологична оценка на "Програма за опазване на околната среда на Община Луковит 2015-2020 г."

Съобщение за водовземане от - Съобщение за водовземане от "Др Белилката - ВиК Ловеч - Дерманци" 2014 г.

Съобщение за водовземане от - Съобщение за водовземане от "Др Царичин - ВиК Ловеч - Дерманци" 2014 г.

Съобщение за водовземане от - Съобщение за водовземане от "Др Хайдука - ВиК Ловеч - Дерманци" 2014 г.

Съобщение относно нови съоръжения за линейна инфраструктура 2014 г. - Съобщение относно нови съоръжения за линейна инфраструктура 2014 г.

Решение №ПН ЕО 3/2014 относно Общински план за развитие на Община Луковит за периода 2014-2020г. - Решение №ПН ЕО 3/2014 относно Общински план за развитие на Община Луковит за периода 2014-2020г.

Инвестиционно предложение - Инвестиционно предложение "Мери Транс-2000" ООД"

Инвестиционно предложение - Инвестиционно предложение

Решение №ПН 78 ПР/2012 г. - Решение №ПН 78 ПР/2012 г.

Съобщение - Съобщение

Решение № ПB 1-00117 / 2012г. - Решение № ПB 1-00117 / 2012г.

Решение № ПН 31 - ПP / 2012г. - Решение № ПН 31 - ПP / 2012г.

Решение № ПН 16 - П / 2012г. - Решение № ПН 16 - П / 2012г.

Решение № ПН 17 - П / 2012г. - Решение № ПН 17 - П / 2012г.

Решение № ПН 24 - ПР / 2012г. - Решение № ПН 24 - ПР / 2012г.

Решение № ПН 14 - П / 2012г. - Решение № ПН 14 - П / 2012г.

Решение № ПН 41 - ПР / 2006г. - Решение № ПН 41 - ПР / 2006г.

Решение № ПН 36 - ПР / 2006г. - Решение № ПН 36 - ПР / 2006г.

Определяне на Санитарно-Охранителна Зона - каптиран извор - Определяне на Санитарно-Охранителна Зона - каптиран извор "Езерото"

Определяне на Санитарно-Охранителна Зона - каптиран извор - Определяне на Санитарно-Охранителна Зона - каптиран извор "Дачовското"

Определяне на Санитарно-Охранителна Зона - каптиран извор - Определяне на Санитарно-Охранителна Зона - каптиран извор "Григора"

Обява за среща за обществено обсъждане - Обява за среща за обществено обсъждане "БУЛГАРТРАНСГАЗ" ЕАД

Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони Каптиран извор - Проект за изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони Каптиран извор "Езерото" -Записка СОЗ.pdf

СОЗ - Текстови и Графични Приложения.zip - СОЗ - Текстови и Графични Приложения.zip

Проект за СОЗ 2018 г. - КИ Батовото Дерманци - Проект за СОЗ 2018 г. - КИ Батовото Дерманци

Проект за СОЗ 2018 г. - КИ Куньовското Бежаново - Проект за СОЗ 2018 г. - КИ Куньовското Бежаново

ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА - ОБЯВЛЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА "ДАНОВ КАРС" ЕООД

Решение №ПН ЕО 13/2024 г. за ЕО относно частично изменение на ОУП на Община Луковит - Решение №ПН ЕО 13/2024 г. за ЕО относно частично изменение на ОУП на Община Луковит

https://www.livechatalternative.com/