Енергийна ефективност


Файлове:

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2016 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2016 г.

Програма за насърчаване използването на енергия от ВИ 2017-2020 - Програма за насърчаване използването на енергия от ВИ 2017-2020

Програми за Енергийна ефективност 2017-2020 - Програми за Енергийна ефективност 2017-2020

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2017 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2017 г.

Годишен отчет за изпълнение на общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2017 г. - Годишен отчет за изпълнение на общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2017 г.

Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Луковит 2021-2023 г. - Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Луковит 2021-2023 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2018 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2018 г.

Годишен отчет за изпълнение на общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2018 г. - Годишен отчет за изпълнение на общинска програма за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива 2018 г.

Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г. - Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020-2030 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2019 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2019 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2020 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2021 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2022 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2022 г.

Дългосрочна програма ЕЕ 2021-2030 г. - Дългосрочна програма ЕЕ 2021-2030 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2023 г. - Годишен отчет за изпълнението на програмата за енергийна ефективност и управлението на енергийната ефективност за 2023 г.

https://www.livechatalternative.com/