Дневен център


Дневният център за деца с физически увреждания е разкрит през 2007 г. към ДДФУ гр. Луковит. Приемът е за деца от община Луковит на възраст от 3 до 18 години.

Основната цел на социалната услуга е подкрепа на децата и семействата им - създаване на благоприятна среда за развитие на физическото и психическо състояние на децата с увреждания, а техните родители да получат професионална подкрепа в отглеждането им.

През месец май 2015 г. Дневният център стана част от Комплекса за социални услуги за деца и младежи с увреждания гр. Луковит. От месец ноември 2015 г. Центърът е преместен в в сградата на Комплекса за социални услуги на ул. „Христо Ботев“ 26, където заема първи и втори етажи.

Създадени са условия за цялостно обслужване на потребителите през деня. Предоставя се комплекс от социални услуги – социално консултиране, възпитателно-занимателни дейности, занимания в свободното време, организиран транспорт. Задоволяват се основни нужди от храна, почивка, организиране на свободното време според интересите и потребностите на потребителите.

 

Директор – Величка Цекова

Луковит 5770
ул.”Христо Ботев” 26
e-mail:[email protected]

https://www.livechatalternative.com/