Заповед №503/01.10.2020 г. относно опазване на обществения ред и осигуряване на нормална обстановка (втори тур на частичен избор)


ЗАПОВЕД

№ 503/01.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18 от Изборния кодекс и чл. 4 от Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията на община Луковит, във връзка с произвеждане на втори тур на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч на 04 октомври 2020 г.  

 

ЗАПОВЯДВАМ:

 

1. Възлагам  на Началник РУ на МВР - Луковит,  да организира опазването на обществения ред и да осигури нормална обстановка в деня преди и по време на произвеждането на втори тур на частичен избор за кмет на кметство Карлуково, община Луковит, област Ловеч на 04 октомври 2020 г.  

2. Забранявам продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и др. в с. Карлуково, за периода от 20.00  часа  на 03.10.2020 г. /събота/ до 20.00 часа на 04.10.2020 г. /неделя/.

3. Забраната не се отнася за обществени заведения, в които се провеждат организирани тържества /сватби, кръщенета и др./, за което управителите на обществените заведения са длъжни предварително писмено да уведомят за събитието в кметство с. Карлуково.

Забраната не се отнася и за продажбата на алкохолни напитки на едро и продажбата на бира.

Заповедта да се обяви публично на интернет страницата на Общината, на информационното табло в сградата на Общинска администрация Луковит и в кметство с. Карлуково.

Копие от Заповедта да се изпрати на ОИК Луковит, кметство с. Карлуково и на Началник РУ на МВР - Луковит.

Контрол по изпълнение на заповедта, възлагам на Секретаря на Община Луковит.

 

ИВАН ГРЪНЧАРОВ
Кмет на Община Луковит

Файлове:

Заповед №503 - Заповед №503

https://www.livechatalternative.com/